• 4

Initiatieven


Planetree

Door Zorgzame Zorg | 17 April 2012


Contact opnemen

Marita Bossers-Nabben


Factsheet

Initiatiefnemer
Stichting Planetree Nederland
Startdatum project
01 January 2006
Looptijd
Zonder einddatum
Deelnemers
26 zorginstellingen uit alle sectoren (ziekenhuis, VVT, GGZ, GHZ)

Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Stichting Planetree Nederland is de non-profit organisatie die zorgaanbieders ondersteunt om deze mensgerichte zorg voor elkaar te krijgen met behulp van de Planetree visie. Zorginstellingen werken aan betere zorg, in een helende omgeving en een gezonde organisatie.

Doel

Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Stichting Planetree Nederland is de non-profit organisatie die zorgaanbieders ondersteunt om deze mensgerichte zorg voor elkaar te krijgen met hulp van Planetree.

Toelichting

De naam Planetree (plataan) is afkomstig van Hippocrates, de grondlegger van de medische wetenschap, die les gaf onder een plataan op het eiland Kos. Stichting Planetree Nederland is opgericht in 2006 en is de non profit organisatie die zorginstellingen helpt bij het realiseren van mensgerichte zorg met de Planetree visie. Het Planetree netwerk bestaat uit instellingen die vastbesloten zijn om voor patiënten, cliënten en bewoners de best mogelijke zorg te bieden en voor medewerkers een hartelijke en goede werkomgeving te creëren. Daartoe inspireren zij elkaar, laten zien hoe het gedachtegoed in praktijk wordt gebracht en werken gericht aan een cultuur, dienstverlening en fysieke omgeving zoals iedereen die graag meemaakt. Steeds meer zorginstellingen omarmen de visie en aanpak en sluiten zich aan bij het Planetree netwerk.

Korte toelichting visie: best mogelijk zorg voor cliënt en medewerker

Planetree is ruim 30 jaar geleden opgericht door een patiënte. De visie van Planetree is om gezondheidzorg te leveren waarbij:

 • mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is;
 • persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke, emotionele, geestelijke en sociale behoeften;
 • informatie toegankelijk en zinvol is zodat individuen zo veel mogelijk regie en zeggenschap houden over hun lijf, hun gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid, welbevinden of herstel;
 • een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is;
 • veilige, toegankelijke en vakbekwame zorg essentieel is voor cliëntgerichte zorg;
 • begrip heerst voor het feit dat ziekte en ouderdom een levensveranderende ervaring kan zijn voor cliënten, familie en zorgverleners;
 • familie, vrienden en dierbaren vitaal zijn voor herstel of de kwaliteit van leven;
 • de fysieke omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden;
 • medewerkers regie hebben over hun werk en daardoor ruimte hebben om beter en met meer plezier zorg te verlenen.

Zorginstellingen werken hier concreet aan via de 12 Planetree componenten

Voordelen

Er wordt dankzij jarenlange ervaring en actieve kennisdeling met het Planetree Netwerk tegelijkertijd gewerkt aan de gewenste verbeteringen als ook aan de duurzame borging van de gewesten doelen. 

Verwachte resultaten

 • Verbetering samenwerkingscultuur
 • Groei in innovatieve diensten
 • Toename clienttevredenheid
 • Toename medewerkerstevredenheid
 • Prettige en aangename fysieke omgeving
 • Onderscheidende 

Zie ook

Meer informatie op www.planetree.nl .

Getagd als: mensgerichte zorgGerelateerde artikelen

 • 3
 • 0

Initiatieven


125556272_klein Menslievende Zorg

Menslievende zorg zit soms in heel kleine dingen. Bijvoorbeeld even iemand goed in bed leggen als je toch op de kamer bent, of vragen hoe iemand zich voelt terwijl je aan het wassen bent. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Met het Programma Menslievende Zorg werkt het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg eraan om een lief ziekenhuis te zijn waar dokters en verpleegkundigen echt contact met de patiënt maken, maar ook met elkaar.

Lees verder

 • 23
 • 0

Initiatieven


78459862_klein Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten

Ruim veertig procent van de poliklinische patiënten kampt met onverklaarde lichamelijke klachten. In het Erasmus MC kunnen medisch specialisten een training volgen in het omgaan met dit fenomeen. Dokters voelen zich vaak tekortschieten of kunnen de klachten zoals chronische hoofdpijn of vermoeidheid, rug- en buikpijn niet aanvaarden als reëel omdat er geen medische verklaring voor is. Patiënten voelen zich hierdoor vaak niet serieus genomen. Het is belangrijk dat de artsen op een juiste manier met hen communiceren en duidelijke uitleg geven over de manier waarop zij met de klachten om kunnen gaan.

Lees verder

 • 2
 • 0

Initiatieven


sTimul sTimul Zorg-ethisch lab

sTimul Zorgethisch lab biedt medewerkers in de zorg een unieke leerervaring. Gedurende twee dagen en een nacht ervaren zij hoe het is om zorgafhankelijk te zijn en verpleegd/verzorgd te worden. De hierna volgende reflectie helpt hen deze leerervaring om te zetten naar verbeteringen in hun eigen werksituatie.

Lees verder