Disclaimer

Over de inhoud van deze website

CZ spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

CZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden CZ en haar leveranciers geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kunnen CZ en haar leveranciers geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Over de Zorgvergelijker

Helaas zijn voor een aantal behandelingen geen gegevens van medische kwaliteit en wachttijd in de Zorgvergelijker aanwezig. Dit betekent dat het kan voorkomen dat de gegevens voor alle behandelingen die tot één specialisme behoren, gelijk zijn.

Over e-mail en andere elektronische berichten

CZ garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. CZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.