Huisregels

Zorgzamezorg.nl wil een zo open mogelijke manier van communiceren en samenwerken mogelijk maken. De beheerders van Zorgzamezorg.nl proberen daarbij een zo goed mogelijke gastheer voor de deelnemers en bezoekers te zijn.

Heeft u een klacht?

Op Zorgzamezorg.nl kan iedereen zijn of haar ervaringen kwijt. Zorgzamezorg.nl is echter niet bedoeld om individuele klachten te deponeren. Deze zullen dan ook verwijderd worden.

Als u een klacht heeft over een zorgverlener, zorgverzekeraar of andere partij, dan verzoeken wij u vriendelijk uw klacht in te dienen bij de desbetreffende instantie.

De huisregels

Om te zorgen dat deelname aan Zorgzamezorg.nl voor iedereen een positieve ervaring is en blijft, hanteren wij de volgende huisregels:

Bijdragen aan zorgzamezorg.nl waarin men zich niet aan bovengenoemde huisregels houdt, kunnen door zorgzamezorg.nl zonder nader bericht worden verwijderd of aangepast.

De redactie van zorgzamezorg.nl behoudt aanvullend op deze huisregels het recht om naar eigen inzicht bijdragen te beoordelen, als de hier genoemde huisregels niet in een situatie voorzien. Ook mag zorgzamezorg.nl naar eigen inzicht inhoud aanpassen of verwijderen zonder vooraf de gebruikers hiervan op de hoogte te brengen. Iedereen die deze regels nadrukkelijk of herhaaldelijk overtreedt, kan definitief deelname zorgzamezorg.nl worden ontzegd.