Over

 1. Wat is zorgzame zorg?
 2. Initiatiefnemers
 3. Participanten
 4. Contact
 5. Overige Informatie

Wat is zorgzame zorg?

Wat is zorgzame zorg?

In de gezondheidszorg is het belangrijk kwaliteit meetbaar te maken. Vaak ligt de nadruk hierbij op efficiency. Omdat de 'zachte' kwaliteitsaspecten moeilijk meetbaar zijn, zoals de betrokkenheid van de zorgverlener bij de patient of het respect van de patient voor de zorgverlener. Bij Zorgzame zorg ligt de nadruk juist op deze aspecten omdat ze in de zorg ook heel belangrijk zijn.

Inmiddels zijn er diverse projecten die gaan over deze zachte kwaliteitsaspecten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Planetree, Menslievende zorg, Zorg met bezieling en Gastvrijde zorg.

Zorgzame zorg vervult een overkoepelende rol door deze bestaande initiatieven samen te brengen en aan te moedigen.

Iedereen die met het onderwerp Zorgzame zorg bezig is of zich wil laten inspireren kan zich aansluiten.

Wil je meer informatie of deelnemen aan het platform? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website.


Initiatiefnemers

De onderstaande organisaties zijn de initiatiefnemers van het eerste uur en hebben direct bijgedragen aan het tot stand komen van het zorgzame zorg platform.

 • CZ

  Daadkrachtig. Verantwoordelijk. Betekenisvol. Verder gaan. Voorop lopen. Echt het verschil maken in de zorg voor onze verzekerden. Dat is CZ. CZ is een niet op winst gerichte onderlinge waarborgmaatschappij. We willen daadwerkelijk het verschil maken in de zorg voor onze verzekerden. Betere zorg. Betaalbare zorg. Bereikbare zorg. Voor u.

  Contact


 • Huis voor de Zorg

  Binnen het Huis voor de Zorg staan zorgvragers centraal. Alles wat we doen, doen we vanuit ervaringen en meningen van zorgvragers. We geven onze ondersteuning en adviezen, producten en diensten zodanig vorm, dat zij zorgvragers helpen om hun stem te laten horen.

  Contact


 • Klaverblad Zeeland

  Klaverblad Zeeland is hèt samenwerkingsverband van provinciale organisaties die opkomen voor de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening in Zeeland en hun mantelzorgers. Klaverblad Zeeland stelt zich tot doel via een gezamenlijk beleid, de invloed van hen te vergroten en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit. Daarnaast bieden wij individuele dienstverlening, voorlichting, informatievoorziening en klachtopvang, advisering en scholing van de lidorganisaties.

  Contact


 • Zorgbelang Brabant

  Bij Zorgbelang Brabant zijn meer dan 156 Brabantse patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. Zorgbelang Brabant faciliteert de belangenbehartiging van deze aangesloten patiëntenorganisaties. Maar komt ook op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de regio. Alle zorgvragers dus. De overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zien Zorgbelang Brabant als woordvoerder van de zorgvragers. Wij gaan namens de zorgvragers met hen in gesprek over de juiste zorg voor iedereen.

  Contact


 • Zorgbelang Gelderland

  Zorgbelang Gelderland bundelt de kracht van meer dan 475 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Wij komen op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

  Contact


 • Zorgbelang Zuid-Holland

  is een provinciale belangenorganisatie die de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen, cliënten van de GGz en cliëntenraden om de positive van de zorggebruiker te versterken. Zorgbelang Zuid-Holland geeft tevens informatie over zorg en welzijn en verzorgt onafhankelijke klachtenopvang.

  ContactParticipanten

Het Zorgzame zorg platform wordt verder ondersteund door de volgende organisaties:Contact

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Je kunt hem per mail naar ons doorsturen. Je krijgt een antwoord binnen 48 uur.Overige Informatie